Τεχνική Συμβουλευτική

Τεχνική Συμβουλευτική
Τεχνική Συμβουλευτική
H MOΡΝΟΣ ΑΕ, προσφέρει ανταγωνιστική συμβουλευτική στο τομέα της συσκευασίας, σε όλα τα επίπεδα, με τα χαρακτηριστικά της, να συνοψίζονται στα κάτωθι:
  • Προσωπικός συνεργάτης συσκευασίας
  • Καινοτόμες προτάσεις εναλλακτικών συσκευασιών στους συνεργάτες μας, με χρήση νέων υλικών και εξοπλισμού
  • Προτάσεις αναβαθμισμένων λύσεων συσκευασίας, έχοντας το πλεονέκτημα εφαρμογής της πλειονότητας των τεχνολογιών παραγωγής μιας συσκευασίας
  • Συνεχή και καθημερινή υποστήριξη, σε νέα προϊόντα, μελέτες βελτίωσης υπαρχόντων συσκευασιών, κλπ.