Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας
Διασφάλιση Ποιότητας
Η δέσμευση όλων των εργαζομένων της εταιρείας ,προεξαρχούσης της Γενικής Διεύθυνσης, στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας.
Η αυστηρή τήρηση των συμφωνημένων, με τους πελάτες μας , τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων διασφαλίζεται από την δομή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει:
• Τον καθορισμό των κρισίμων σημείων ελέγχου των προϊόντων
• Μεθόδους δειγματοληψίας σύμφωνα με τους πίνακες ΑQL
• Την λεπτομερή ιχνηλασιμότητα από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την διανομή των προϊόντων
• Την προμήθεια υλικών από εγκεκριμένους προμηθευτές
• Ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο μετρήσεων
• Την πλήρη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και του FDA
• Την αξιολόγηση όλων των μικροβιακών ,φυσικών και χημικών κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγής
• Την διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων των πελατών και τις συνακόλουθες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες