ΜΟΡΝΟΣ

ΜΟΡΝΟΣ
ΜΟΡΝΟΣ
Η Εταιρία έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην πλαστική , εύκαμπτη και χάρτινη συσκευασία- παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα συσκευασίας στους συνεργάτες της , με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό της και εφαρμόζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες του κλάδου.