Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα & Ανάπτυξη
Έρευνα & Ανάπτυξη
Η εταιρεία μας εστιάζοντας συνεχώς στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών , που αφ ενός δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες των πελατών μας , αφ ετέρου διασφαλίζουν την υγεία των καταναλωτών, λαμβάνει υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων της τα ακόλουθα:
  • Την χρησιμοποίηση τεχνολογικά εξελιγμένων πρώτων υλών:
  • απολύτως συμμορφούμενων με τις αντίστοιχες Νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του FDA, για τα υλικά που προορίζονται για άμεση επαφή με τρόφιμα.
  • που εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία του συσκευαζόμενου προϊόντος από εξωτερικούς παράγοντες
  • Την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης ,αισθανόμενοι την ευθύνη μας για τις επόμενες γενεές και προσαρμοζόμενοι στις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, ώστε να επιτυγχάνεται:
  • η αριστοποίηση της μείωσης των φυρών κατά το στάδιο της παραγωγής
  • ο μέγιστος βαθμός ανακύκλωσης
  • η αειφορία των φυσικών πόρων
  • Την δημιουργία καινοτόμων λύσεων οι οποίες συνδυασμένες με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας, να μεγιστοποιούν την ικανοποίησή τους και να συμβάλλουν στην διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό του κλάδου τους.