Όραμα - Αξίες

Όραμα - Αξίες
Όραμα - Αξίες
  • Το Όραμά μας
    Στοχεύουμε στη δημιουργία καινοτόμων, ανταγωνιστικών, υψηλής ποιότητας, φιλικών προς το περιβάλλον και ασφαλών για το καταναλωτικό κοινό, ολοκληρωμένων λύσεων συσκευασίας, οι οποίες να δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα των πελατών μας.
  • Οι Αξίες μας
    1. Η συνεχής προσήλωσή μας στην ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που τους προσφέρουμε. 
    2. Η αυξημένη ευαισθησία μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης.
    3. Η διαρκής προσπάθειά μας για την δημιουργία εταιρικής κουλτούρας αριστείας, ήθους, εμπιστοσύνης και απόδοσης των ανθρώπων μας.