Πιστοποιητικά

MORNOS-IMS CERT-LIDDING-FEB2022
MORNOS-IMS CERT-CONTAINERS-FEB2022
RecyClass Resycled Content Traceability Certificate
Η εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα η οποία πιστοποιήθηκε για τη χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού , με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass «Recycled Plastics Traceability Certification»
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
OHSAS 18001 είναι το διεθνές standard για την πιστοποίηση της Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , το οποίο προσδιορίζει το πλαίσιο των ενεργειών για την αξιολόγηση ,τον έλεγχο και την μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ εφαρμόζοντας αυτό το standard στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους συνεργάτες της ,’ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ISO 9001 είναι το διεθνές standard, το οποίο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για την λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ εφαρμόζοντας αυτό το standard πιστοποιεί την ικανότητά της, να προμηθεύει, με συνέπεια ,προϊόντα και υπηρεσίες τους συνεργάτες της ,τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των και είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
ISO 14001 είναι το διεθνές standard το οποίο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος (ΠΣΔ). Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ το έχει ενσωματώσει στο Σύστημα Διοίκησής της με στόχο την Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων και την πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς.
FDA/IMS (U.S.Α. Food and Drug Administration, Interstate Milk Shippers)
FDA/IMS (U.S.Α. Food and Drug Administration, Interstate Milk Shippers)
FDA / IMS είναι ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους Παραγωγούς Υλικών Συσκευασίας για Τρόφιμα. Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ είναι πιστοποιημένη σαν Παραγωγός Υλικών Συσκευασίας που πληροί τις απαιτήσεις των < FDA Single-Service Packaging Standards > και συμπεριλαμβάνεται στην <IMS List> σαν ένας παραγωγός υψηλών standards υγιεινής.
BRCGS Global Standard for Packaging Material Issue 6, August 2019
BRCGS Global Standard for Packaging Material Issue 6, August 2019
BRC είναι το διεθνές standard που εγγυάται την προτυποποίηση των κριτηρίων ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργίας . Η συμμόρφωση της MOΡΝΟΣ ΑΕ με το πρότυπο αυτό διασφαλίζει ότι εκπληρούνται οι νομικές της υποχρεώσεις και ότι διασφαλίζεται ο τελικός καταναλωτής.