Πιστοποιητικά

MORNOS-IMS CERT-LIDDING
MORNOS-IMS CERT-LIDDING
MORNOS-IMS CERT-CONTAINERS
MORNOS-IMS CERT-CONTAINERS
RecyClass Resycled Content Traceability Certificate
RecyClass Resycled Content Traceability Certificate
Η εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα η οποία πιστοποιήθηκε για τη χρήση ανακυκλωμένου πιστοποιημένου υλικού , με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου RecyClass «Recycled Plastics Traceability Certification»
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
ISO 45001 είναι το διεθνές standard για την πιστοποίηση της Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , το οποίο προσδιορίζει το πλαίσιο των ενεργειών για την αξιολόγηση ,τον έλεγχο και την μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ εφαρμόζοντας αυτό το standard στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους συνεργάτες της ,’ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
ISO 9001 είναι το διεθνές standard, το οποίο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για την λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ εφαρμόζοντας αυτό το standard πιστοποιεί την ικανότητά της, να προμηθεύει, με συνέπεια ,προϊόντα και υπηρεσίες τους συνεργάτες της ,τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των και είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
ISO 14001 είναι το διεθνές standard το οποίο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος (ΠΣΔ). Η ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ το έχει ενσωματώσει στο Σύστημα Διοίκησής της με στόχο την Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων και την πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς.
ISCC PLUS CERTIFICATE
ISCC PLUS CERTIFICATE
Η εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ συμμετέχοντας ενεργά στη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, πιστοποιήθηκε κατά ISCC Plus από τη Eurocert ως Converter, εφαρμόζοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα ευθύνης τη μεθοδολογία του ισοζυγίου μάζας για την επεξεργασία βιώσιμων πρώτων υλών :

  • Πολυμερών μη-βιολογικής βάσης, που προέρχονται από μηχανική ή χημική ανακύκλωση (circular materials)

  • Βιο-κυκλικής βάσης που αξιοποιούν δευτερογενή υλικά βιολογικής προέλευσης (bio-circular materials)


Στόχος μας είναι μέσω της πιστοποίησης αυτής να παρέχουμε στους συνεργάτες μας λύσεις για βιώσιμη συσκευασία μέσω της χρήσης είτε ανακυκλωμένων υλικών είτε βιολογικής προέλευσης , αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις της εποχής για υλικά συσκευασίας πιο φιλικά στο περιβάλλον.
BRCGS Global Standard for Packaging Material Issue 6, August 2019
BRCGS Global Standard for Packaging Material Issue 6, August 2019
BRC είναι το διεθνές standard που εγγυάται την προτυποποίηση των κριτηρίων ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργίας . Η συμμόρφωση της MOΡΝΟΣ ΑΕ με το πρότυπο αυτό διασφαλίζει ότι εκπληρούνται οι νομικές της υποχρεώσεις και ότι διασφαλίζεται ο τελικός καταναλωτής.