Καριέρα

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

  Κωδικός Θέσης CV_501
  Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ηλεκτρολογίας (TEI/IEK/Τεχνική σχολή)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή
  • Γνώση αγγλικών επιθυμητή
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Κωδικός Θέσης CV_502
  Περιγραφή Θέσης
  • Πτυχίο Μηχανολογίας (ΤΕΙ/Τεχνική σχολή)
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή
  • Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών επιθυμητή
 • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ OFFSET

  Κωδικός Θέσης CV_503
  Περιγραφή Θέσης
  • Απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου
  • Επιθυμητή Εμπειρία άνω των 3 ετών
 • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ

  Κωδικός Θέσης CV_504
  Περιγραφή Θέσης
  • Απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου
  • Επιθυμητή Εμπειρία άνω των 3 ετών
 • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Κωδικός Θέσης CV_505
  Περιγραφή Θέσης
  • Απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου
  • Επιθυμητή Εμπειρία άνω των 3 ετών
 • ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  Κωδικός Θέσης CV_506
  Περιγραφή Θέσης
  • Άδεια χειριστή ηλεκτρικού περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος
  • Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή
 • PREPRESS OPERATOR

  Κωδικός Θέσης CV_508
  Περιγραφή Θέσης
  • Με γνώσεις ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, ART PRO στον τομέα των συσκευασιών
  • Επιθυμητή Εμπειρία άνω των 3 ετών
 • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  Κωδικός Θέσης CV_507
  Περιγραφή Θέσης
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο Βιομηχανικής Α.Ε. σε αντίστοιχη θέση
  • Βιομηχανική εμπειρία επιθυμητή
  • Κάτοχος Άδειας λογιστή Α τάξης
  • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Λογιστικών φύλλων
  • Γνώση των Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων και χρήση συστημάτων ERP
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

  Η Εταιρεία προσφέρει:
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
  • Σύγχρονο φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή Εκπαίδευση
  • Ευκαιρίες εξέλιξης