Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Μόρνος εγκαταστάσεις:

Κάλυψη : 14.000 τμ.
Δυναμικότητα :7.500 παλέτες.
Oι εγκαταστάσεις αποθήκευσης τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς υγιεινής.
Χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης αποθήκης (paperless).
Φωτογραφίες