Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνική Ευθύνη
Αποτελεί συνεχή μέριμνα και προτεραιότητα η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας με πυλώνες:
 • τον σεβασμό στο περιβάλλον
  • είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 14001
  • απόλυτη συμμόρφωση με τα όρια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις εκπομπές Οργανικών Πτητικών Ενώσεων
  • διαχείριση των αποβλήτων μας από πιστοποιημένους συνεργάτες μας
 • την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
 • παροχή όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας
 • παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των εργαζομένων από τον Ιατρό Εργασίας
 • επιδότηση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης για όλους τους εργαζόμενους
 • την πιστή εφαρμογή της Ελληνικής εργατικής νομοθεσίας
 • τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
  • απουσία φυλετικών διακρίσεων
  • απουσία εξαναγκασμένης εργασίας
  • μηδενική ανοχή στις παρενοχλήσεις εναντίον του προσωπικού μας
  • ετήσια βραβεία στα αριστούχα παιδιά των ανθρώπων μας
 • την ηθική ακεραιότητα στις σχέσεις μας με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας
 • μηδενική ανοχή στην δωροδοκία
 • πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις μας με το επιχειρηματικό περιβάλλον

Η αξιολόγηση μας , για τις επιδόσεις μας στους ανωτέρω τομείς, αναφέρεται στις πλατφόρμες SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) και EcoVadis.