ISCC PLUS CERTIFICATE

ISCC PLUS CERTIFICATE
Η εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ συμμετέχοντας ενεργά στη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, πιστοποιήθηκε κατά ISCC Plus από τη Eurocert ως Converter, εφαρμόζοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα ευθύνης τη μεθοδολογία του ισοζυγίου μάζας για την επεξεργασία βιώσιμων πρώτων υλών :

Πολυμερών μη-βιολογικής βάσης, που προέρχονται από μηχανική ή χημική ανακύκλωση (circular materials)

Βιο-κυκλικής βάσης που αξιοποιούν δευτερογενή υλικά βιολογικής προέλευσης (bio-circular materials)


Στόχος μας είναι μέσω της πιστοποίησης αυτής να παρέχουμε στους συνεργάτες μας λύσεις για βιώσιμη συσκευασία μέσω της χρήσης είτε ανακυκλωμένων υλικών είτε βιολογικής προέλευσης , αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις της εποχής για υλικά συσκευασίας πιο φιλικά στο περιβάλλον.