Προϊόντα "Tailor Made"

Προϊόντα "Tailor Made"
Προϊόντα "Tailor Made"
Oι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες μας, εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν:
  • την κατασκευή νέων inserts σε υπάρχοντα καλούπια thermoforming, ώστε να μπορούν να παράγονται κύπελλα με το επιθυμητό/αποκλειστικό design των συνεργατών μας
  • την παραγωγή χάρτινων αντικειμένων σε ποικιλία σχημάτων, με χωρίσματα, με διαφόρων τύπων χειρολαβές και παράθυρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για προωθητικές ενέργειες